Εμμανουήλ Φωκίδης-Emmanuel Fokides
    

.: Γενικά - Introduction 

 

.: Ο Δρ. Εμμανουήλ Φωκίδης είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα μαθήματά του εστιάζουν στις εκπαιδευτικές χρήσεις των αναδυόμενων τεχνολογιών, της εικονικής πραγματικότητας, της ψηφιακής αφήγησης, της επαυξημένης πραγματικότητας και στα τρισδιάστατα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Από το 1994 συμμετέχει σε ερευνητικά έργα που αφορούν την εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευση, τις εκπαιδευτικές χρήσεις του Διαδικτύου και της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Είναι ιδρυτικό στέλεχος της πρωτοβουλίας Emerging Technologies in Education (ETiE). Το έργο του είναι δημοσιευμένο σε συνέδρια, κεφάλαια σε βιβλία και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Είναι επίσης συν-συγγραφέας σε δύο βιβλία.

.: Dr. Emmanuel Fokides is an Assistant Professor at the Department of Primary Education, University of the Aegean, Greece. His courses focus on the educational uses of emerging technologies, virtual reality, digital storytelling, augmented reality, and serious games. Since 1994, he is involved in a number of research projects regarding distance and lifelong learning and the educational uses of virtual and augmented reality. He is also the founder of the Emerging Technologies in Education initiative (ETiE). His work is published in several conference proceedings, chapters in edited books, and journals. He is also the co-author of two books.

 


 Τελευταία ενημέρωση-Last update 12/2020